Bergvärme

Bergvärme är en form av uppvärmningsenergi som utvinns ur grundvattnet i berggrunden.

Minska dina engergikostnader

Låg driftskostnad

Miljövänlig uppvärmning

mullsjö brunnsborrningar

Värme från marken

Med bergvärme uppnår man flera fördelar, såsom tillgång till ett oberoende energisystem och låga driftskostnader. Borrhålets djup beräknas efter den energimängd som värmepumpen är avsedd för. En värmepump ansluten till en energibrunn är en av de effektivaste och miljömässigt bästa uppvärmningsmetoder som finns.

Miljövänlig uppvärmning

Som företag följer vi gällande normer och föreskrifter, till gagn för både miljön och energibrunnens kvalitet. När det gäller energibrunnar för bergvärme borrar vi en energibrunn i enlighet med det specifika behovet. Vi tar hand om allt från grävning och slangdragning till att slangarna är framdragna innanför husväggen där värmepumpinstallationen kan ta vid.

Energibrunn – hela entreprenaden

Vi tar hand om hela entreprenaden och borrar en energibrunn som är dimensionerad för det specifika behovet. Allt från borrning, grävning och slangdragning till att slangarna sitter på plats innanför vägg. Därefter ser vi till att marken blir grovåterställd, men vi kan också tillhandahålla exempelvis återsådd och asfaltering. Vi erbjuder konkurrenskraftigt pris för bergvärme och utför arbeten i Jönköping, Värnamo, Borås, Falköping och Skövde samt övriga Småland och Västergötland.

Besparing och låg driftskostnad

Med bergvärme kan du minska dina energikostnader. Grundvattnet i Mellansverige håller en genomsnittlig temperatur på ca +6 grader året runt och det är den värmen vi utnyttjar.

Värmepumpen kräver för sin drift energi motsvarande 1/3 av den energi den avger i form av värme. 

Bergvärme

1. Markförlagd kollektoranslutning

Den delen av kollektorn som förbinder energibrunnen med husets värmepumpanläggning. Denna del av kollektorn förläggs i en grop på ett sådant sätt att den skyddas från yttre mekanisk åverkan.

2. Topplock

Av metall eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionen anpassas efter foderrörsdiametern. Locket sättes fast så att det kan motstå viss upptryckningskraft.

3. Kollektorslang

Den i brunnen nersänkta delen av kollektorn som fungerar som energiuppsamlare i en komplett värmepumpanläggning. Slangen måste vara tät (provtrycks både före och efter installationen) och kunna motstå de mekaniska påkänningar som uppstår i samband med nedsänkning i brunnen.

4. Foderrör

Tillverkat i stål som uppfyller energibrunnsnormens krav. Foderröret skall nå ett par meter in i fast berg och skydda brunnen från att rasa ihop.

5. Tätning

Avtätning mellan foderrör och fast berg, utförs oftast i cement. Tätningen är till för att skydda grundvattnet från eventuellt inläckage av vatten som kommer från markytan eller annat ytligare liggande vattenförande skikt.

6. Pilotvikt / Bottenvikt med returböj

Ett fabriksmonterat (helsvetsat) rörstycke helt ingjutet i bottenvikten som hjälper vid installation av kollektorn (rätar ut slangen och “drar ner den” i brunnen). Vikten anpasss efter kollektorlängden – ju längre kollektorslang desto större vikt.

mullsjö brunnsborrningar

Ett företag med miljön i fokus

En energibrunn med en ansluten värmepump är en av de effektivaste och miljömässigt bästa metoder som finns när det gäller uppvärmning.  Som företag vill vi utföra ett arbete som gagnar både miljön och energibrunnens kvalitet. Därför följer vi gällande normer och föreskrifter.

När det gäller energibrunnar för bergvärme ansvarar vi för hela entreprenaden och borrar en energibrunn som vi dimensionerar i enlighet med det specifika behovet. Vi tar hand om allt från grävning och slangdragning till att slangarna är framdragna innanför husväggen, så att värmepumpsinstallationen kan ta vid.

Kontakta

Vi utför arbeten med energibrunnar åt kunder både i Småland och Västergötland, och vi strävar alltid efter att göra så kompletta arbeten som möjligt.
Därför utförs också fullständiga VA-anläggningar, pumpmonteringar, och vi utför självklart brunnsservice.
Ur garantisynpunkt är det tryggt för kunden att ha en entreprenör som ansvarar for hela arbetet.

Vårt arbete med en energibrunn avslutas med att vi ser till att marken iordningställs efteråt, exempelvis med återsådd och asfaltering.