Grusfilterbrunn

”Avanti” grusfilterbrunn

Ditt bästa alternativ

I vattenförande grus- och moränlager är Avanti grusfilterbrunn det bästa och enklaste alternativet. Ett perforerat filterrör förs ner i vattenförande lager. Tätningen görs mellan foderrör och filterrör. Filterrörets längd dimensioneras efter vatten behovet. Mycket lämpligt i gruslager där vattnet normalt håller hög kvalitet.

Grusfilterbrunn

1. Borrtopp – tillverkad av aluminium, skyddar mot insekter och smådjur samt ventilerar brunnen.2. Foderrör – i stål eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionerna varierar beroende på önskad brunnskapacitet, miljökrav m m. Foderrör kapas strax ovanför markytan.

3. Elkabel – försörjer pumpen med elenergi.

4. Adapter – tillverkad i avzinkningshärdig mässing för avslutning av stigarledning från pumpen och övergång till markledning in till huset. Enkeladapter används för sänkpump, dubbeladapter för ejektorpump.

5. Markledning – vattenledning in till huset.

6. Stigarledning – vattenledning för transport av vatten mellan pumpen och adaptern. Ledningen tillverkas i en speciell plastkvalitet godkänd för livsmedel.

7. Pump – sänkbar pump i korrosionsskyddat material med underhållsfri undervattensmotor.

8. Tätning – förhindrar läckage av ytvatten in i brunnssystemet.

9. Borrsko – en stålring som skyddar stålfoderrörets nedre kant i samband med borrning.

10. Filterrör – för grusfilterbrunn, tillverkas i rostfritt stål eller plast. Tack vare sin speciella perforering tillåts vattnet rinna in i brunnen, medan grus- och sandpartiklarna hålles utanför. Vid behov omges röret av yttre filtermassa.

Mullsjö Brunnsborrningar har kapacitet att borra hål med en diameter på 600 mm samt ner till ett djup av 100 m.

Kontakta oss för mer information och offert.

E-post

info@mullsjobrunn.se

Telefon

0392 - 101 00

Adress

AB Mullsjö Brunnsborrningar
Borrgatan 1
565 91 Mullsjö

Webbplats producerad av