Vattenbrunn

Ett brett kompetensområde

Vi utför alla typer av borrningar, från vattenbrunnar och olika brunnar för hushållsbruk till kommunernas vattentäkter. Med över 60 år i branschen har vi erfarenhet en att utföra kompletta installationer av brunnssystem i Småland och Västergötland. För kommersiellt bruk har vi exempelvis borrat 30 brunnar för Växjö kommuns nya vattentäkt som ska ge flera tusen liter per minut. Här stoppar vi ner filter med rostfria stålrör och därefter drar vi upp arbetsrören och frilägger filtret så vatten kan strömma in. Vi har även borrat brunnar för Forshaga Kommun med syfte att sänka grundvattennivån för att rädda Europavägen som går längs med älven i samhället.

Bergborrad brunn

1. Borrtopp – tillverkad av aluminium, skyddar mot insekter och smådjur samt ventilerar vattenbrunnen.

2. Foderrör – i stål eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionerna varierar beroende på önskad brunnskapacitet, miljökrav m m. Foderrör kapas strax ovanför markytan.

3. Elkabel – försörjer pumpen med elenergi.

4. Adapter – tillverkad i avzinkningshärdig mässing för avslutning av stigarledning från pumpen och övergång till markledning in till huset. Enkeladapter används för sänkpump, dubbeladapter för ejektorpump.

5. Markledning – vattenledning från vattenbrunn in till huset.

6. Stigarledning – vattenledning för transport av vatten mellan pumpen och adaptern. Ledningen tillverkas i en speciell plastkvalitet godkänd för livsmedel.

7. Tätning – förhindrar läckage av ytvatten in i brunnssystemet.

8. Borrsko – en stålring som skyddar stålfoderrörets nedre kant i samband med borrning.

(9. Filterrör – för grusfilterbrunn, tillverkas i rostfritt stål eller plast. Tack vare sin speciella perforering tillåts vattnet rinna in i brunnen, medan grus- och sandpartiklarna hålles utanför. Vid behov omges röret av yttre filtermassa.)

10. Pump – sänkbar pump i korrosionsskyddat material med underhållsfri undervattensmotor.

Med totalentreprenad borrar vi vattenbrunnar. Vi gräver in slangar och el, sätter pump och trycktank på plats och kopplar upp på husets befintliga vattensystem. Vi har även kompetens att sätta in filter i befintlig vattenbrunn om det är mindre bra vattenkvalitet i området. Unikt för oss är att vi lämnar 5 års tillgångsgaranti på vatten i våra uppdrag.

Kontakta oss för mer information och offert.

E-post

info@mullsjobrunn.se

Telefon

0392 - 101 00

Adress

AB Mullsjö Brunnsborrningar
Borrgatan 1
565 91 Mullsjö

Webbplats producerad av