grusfilterbrunn

I vattenförande grus- och moränlager är Avanti grusfilterbrunn det bästa och enklaste alternativet.

60 år i branschen

Upp till 600 mm i diameter

100 meter djupt

Mullsjö Brunnsborrningar

Grusfilterbrunn ett bra alternativ

Ditt bästa alternativ

I vattenförande gruslager ären grusfilterbrunn oftast det bästa och enklaste alternativet. Ett slitsat filterrör förs ner i vattenförande lager. Tätningen görs mellan foderrör och filterrör. Filterrörets längd dimensioneras efter vatten behovet. Mycket lämpligt i gruslager där vattnet normalt håller hög kvalitet.

Mullsjö Brunnsborrningar har kapacitet att borra hål med en diameter på 600 mm samt ner till ett djup av 100 m. Vi utför brunnsborrning till bergvärme, energibrunnar och för dricksvatten. 

Hela entreprenaden

Med totalentreprenad borrar vi vattenbrunnar. Vi gräver in slangar och el, sätter pump och trycktank på plats och kopplar upp på husets befintliga vattensystem. Vi har även kompetens att sätta in filter i befintlig vattenbrunn om det är mindre bra vattenkvalitet i området. Unikt för oss är att vi lämnar 5 års tillgångsgaranti på vatten i våra uppdrag. Vi levererar brunnsborrning till konkurrenskraftigt pris, brunnar som är bra både för miljön och plånboken. Vi anlägger grusfilterbrunn i Jönköping, Värnamo, Borås, Falköping, Skövde, Mariestad, Eksjö och Nässjö samt övriga Småland och Västergötland.

 

Grusfilterbrunn

Grusfilterbrunn Mullsjö Brunnsborrning

1. Borrtopp

Tillverkad av aluminium, skyddar mot insekter och smådjur samt ventilerar vattenbrunnen.

2. Foderrör

I stål eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionerna varierar beroende på önskad brunnskapacitet, miljökrav m m. Foderrör kapas strax ovanför markytan.

3. Elkabel

Försörjer pumpen med elenergi.

4. Adapter

Tillverkad i avzinkningshärdig mässing för avslutning av stigarledning från pumpen och övergång till markledning in till huset. Enkeladapter används för sänkpump, dubbeladapter för ejektorpump.

5. Markledning

Vattenledning in till huset.

6. Stigarledning

Vattenledning för transport av vatten mellan pumpen och adaptern. Ledningen tillverkas i en speciell plastkvalitet godkänd för livsmedel.

7. Pump

Sänkbar pump i korrosionsskyddat material med underhållsfri undervattensmotor.

8. Tätning

Förhindrar läckage av ytvatten in i brunnssystemet.

9. Borrsko

En stålring som skyddar stålfoderrörets nedre kant i samband med borrning.

10. Filterrör

Filterrör – för grusfilterbrunn, tillverkas i rostfritt stål eller plast. Tack vare sin speciella perforering tillåts vattnet rinna in i brunnen, medan grus- och sandpartiklarna hålles utanför. Vid behov omges röret av yttre filtermassa.