Vattenbrunn

Total entreprenad för alla typer av brunnar, från vattenbrunnar för hushållsbruk till kommunernas vattentäkter.

60 år i branschen

Alla typer av borrningar

Filter i befintlig brunn

Mullsjö Brunnsborrningar

Ett brett kompetensområde

Vi utför alla typer av borrningar för brunnar, som vattenbrunn och grusfillterbrunn. Det handlar om allt från olika slags brunnar för enskilda hushåll till hela kommuners vattentäkter. Med vår långa erfarenhet och kapacitet har vi förmågan att utföra kompletta installationer av brunnsystem. Är ett underlag inte fullständigt kommer vi med förslag till förbättringar. Vi är gärna med redan i projektfasen i större arbeten med vår kompetens och erfarenhet. Med utförda uppdrag från Ystad i söder till Kiruna i norr vet vi vilka förutsättningar som råder i marken på olika platser.

Hela entreprenaden

Utmaningar är vardag för oss och vi får ofta göra specialjobben som kräver lite mer. Vatten är vårt viktigaste livsmedel så där vill vi lägga mycket tid och energi på att göra ett bra jobb. Vi borrar för vatten och vattenbrunn med totalentreprenad. Vi gräver in slangar och el, sätter pump och trycktank på plats och kopplar upp på husets befintliga vattensystem. Vi har även kompetens att sätta in filter om det är mindre bra vattenkvalitet i området. I våra vattenbrunnsprojekt ingår även ett garantiåtagande som anger ett visst antal liter per dygn. Unikt för oss är att vi lämnar 5 års tillgångsgaranti på vatten i våra uppdrag.

För kommersiellt bruk

För kommersiellt bruk har vi exempelvis borrat 30 brunnar för Växjö kommuns nya vattentäkt som ska ge flera tusen liter per minut. Här stoppar vi ner filter med rostfria stålrör och därefter drar vi upp arbetsrören och frilägger filtret så vatten kan strömma in.

Vi har även borrat brunnar för Forshaga Kommun med syfte att sänka grundvattennivån för att rädda Europavägen som går längs med älven i samhället. Vi utför brunnsborrning i Jönköping, Värnamo, Borås, Falköping, Skövde, Mariestad, Eksjö och Nässjö samt övriga Småland och Västergötland.

 

Vattenbrunn

Bergborrad brunn Mullsjö Brunn

1. Borrtopp

Tillverkad av aluminium, skyddar mot insekter och smådjur samt ventilerar vattenbrunnen.

2. Foderrör

I stål eller plast, hindrar jordmassor och ytvatten från att rasa in/läcka in i brunnen. Dimensionerna varierar beroende på önskad brunnskapacitet, miljökrav m m. Foderrör kapas strax ovanför markytan.

3. Elkabel

Försörjer pumpen med elenergi.

4. Adapter

Tillverkad i avzinkningshärdig mässing för avslutning av stigarledning från pumpen och övergång till markledning in till huset. Enkeladapter används för sänkpump, dubbeladapter för ejektorpump.

5. Markledning

Vattenledning från vattenbrunn in till huset.

6. Stigarledning

Vattenledning för transport av vatten mellan pumpen och adaptern. Ledningen tillverkas i en speciell plastkvalitet godkänd för livsmedel.

7. Tätning

Förhindrar läckage av ytvatten in i brunnssystemet.

8. Borrsko

En stålring som skyddar stålfoderrörets nedre kant i samband med borrning.

(9. Filterrör)

För grusfilterbrunn, tillverkas i rostfritt stål eller plast. Tack vare sin speciella perforering tillåts vattnet rinna in i brunnen, medan grus- och sandpartiklarna hålles utanför. Vid behov omges röret av yttre filtermassa.

10. Pump

Sänkbar pump i korrosionsskyddat material med underhållsfri undervattensmotor